Daniel Hanzlík

Mezipaměť

U příležitosti skupinové výstavy MEZIPAMĚŤ vydala Galerie Rudolfinum katalog zahrnující text kurátora výstavy, historika umění Petra Vaňouse (včetně anglického překladu) a také obsáhlou obrazovou část s reprodukcemi děl vystavujících umělců a instalačními fotografiemi z výstavy.

Autor: Petr Vaňous
Vydal: Galerie Rudolfinum, 2021
ISBN: 978-80-86443-50-8
Grafické zpracování: 20YY Designers

galerierudolfinum.cz

Cache

Along with the group exhibition CACHE, Galerie Rudolfinum is publishing an accompanying catalogue with an essay by Petr Vaňous, exhibition curator and art historian (including an English translation) and also an extensive collection of reproductions of works by exhibiting artists and installation views.

image/img0006.png

Spectrum

SPECTRUM je velká kniha o současnosti mladé malby v ČR. O její pestrosti, energii a výpovědních hodnotách. Unikátní kurátorský výběr pětačtyřiceti autorek a autorů narozených v 70. a 80. letech v Československu. SPECTRUM je nezávislý knižní projekt, který vznikal v průběhu několika let. Svým názvem odkazuje na samotné malířské médium i směrem k názorové pluralitě a rozmanitosti naší současné malířské scény.

Koncepce knihy, editor: Petr Vaňous
Texty: Václav Hájek, Jan Kudrna, Barbora Ropková, Petr Vaňous
Index autorů: Jan Kudrna, Barbora Ropková, Petr Vaňous
Redakce: Eva Hrubá

Vydal BiggBoss v Praze roku 2020

image/img0400.jpg

Milan Mikuláštík - kurátorský text výstavy

image/img0413.jpg

Daniel Hanzlík - Na okrajích intervalů

image/img0387.jpg

Lenka Lindaurová - Umění pracovat s iluzí

image/img0412.jpg

Petr Vaňous - text k výstavě Stín bodu

image/img0351.jpg

Daniel Hanzlík & Pavel Mrkus - Vidět čas / Seeing Time

image/img0138.jpg

Lenka Lindaurová - Daniel Hanzlík svou představu o fungování světa zakládá na času a gravitaci

image/img0135.jpg

Petr Vaňous - text k výstavě Atlas

image/img0134.jpg

Václav Krůček - Židle Daniela Hanzlíka

image/img0133.jpg

Daniel Hanzlík - Zdroje signálů / Sources of Signals

image/img0136.jpg